Maudy van Klaveren
Zingeving, zorg en training

Onderwijs

Voor het Humanistisch Verbond en Questio-Centrum voor Levensvragen geeft ik verschillende cursussen en trainingen over onder andere humanisme, dialoog, het levenseinde en zingeving. 

Humanistisch Verbond

1. Cursus Kennismaken met Humanisme

Op interactieve wijze onderzoek ik samen met de cursisten de rol van humanisme in verleden, heden en toekomst. Aan de hand van verschillende filosofen - van Socrates tot Erasmus, van Spinoza tot Nietzsche en van Sartre tot Arendt - gaan de cursisten op dialogische wijze op zoek naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Het opdoen van nieuwe inzichten, onderlinge ontmoeting en persoonlijke ontplooiing staat daarbij centraal.

De thema's die aan bod komen zijn onder andere:

 • Wat is de essentie van de mens?
 • Wat is de plek van de mens in de wereld?
 • Wat is een rechtvaardige samenleving?
 • Wat is de relatie tussen humanisme, atheïsme en religie?
 • Wat maakt het leven zinvol?


2. Verdiepingsdag De Dialoog

Een goed gesprek voeren is ingewikkeld. In een maatschappij met zoveel nadruk op snelheid, individualisme en presteren is er weinig ruimte om goed naar elkaar te luisteren. Vaak denken we dat we luisteren, maar zijn we eigenlijk vooral bezig met het (ongevraagd) geven van onze mening, het invullen voor een ander, ons gelijk halen. 

Hoe kun je verbindend luisteren? Hoe kun je de ander écht verstaan? Hoe kun je trouw blijven aan je eigen opvatting en tegelijkertijd ruimte bieden aan de mening van de ander?

Tijdens de verdiepingsdag De Dialoog ga ik samen met de cursisten aan de slag om op interactieve wijze een antwoord te vinden op deze vragen en meer. Aan de hand van verschillende theorieën en oefeningen krijgen de cursisten inzicht in verschillende methodieken van de dialoog. Centraal staat het oefenen met dialogische vaardigheden, met de nadruk op het ontplooien van:

 • Zelfreflectie
 • Een open en actieve luisterhouding
 • Het plegen van interventies op verschillende gesprekslagen
 • Het gebruik van stiltes


3. Verdiepingsdag Goed Leven, Goede Good 

Voor veel mensen is nadenken en/of spreken over de dood ongemakkelijk. En dat terwijl we er allemaal mee te maken krijgen. Én we door de dood in de ogen te kijken helder krijgen waar we blij van worden en wat voor ons belangrijk is. 

Tijdens de verdiepingsdag Goed Leven, Goede Dood onderzoek ik samen met de cursisten hoe we kijken en kunnen kijken naar de dood. We bespreken verschillende filosofische visies over de omgang met de dood en we oefenen om over de dood in gesprek te gaan. 

De thema's die aan bod komen zijn onder andere: 

 • Wat is voor jou een goede dood? 
 • Wat betekent een goed leven voor jou? 
 • Wat is jouw omgang met de dood en eindigheid? 
 • Hoe ga je om met het laatste stuk van jouw leven, of dat van iemand die je liefhebt? 
 • Hoe kun je over deze thema's in gesprek gaan met anderen?

 

Questio-Centrum voor Levensvragen

Zingeving

Voor Questio-Centrum voor Levensvragen geef ik verschillende trainingen en lezingen over zingeving. De trainingen en lezingen vinden plaats op aanvraag. Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen of lezingen aan huisartsen, bij inloophuizen voor mensen met kanker en op symposia.  

De thema's die aan bod kunnen komen zijn onder andere:

 • Zingeving in de laatste levensfase
 • Zingeving bij rouw en verlies
 • Zingeving bij kanker
 • Zingevingsvragen signaleren in de zorg
 • Aandacht voor zingeving als basis voor passende zorg
 • Zingevende gespreksvoering


Nieuwsgierig?

Kijk voor meer informatie op de website van het Humanistisch Verbond of Questio-Centrum voor Levensvragen of neem contact op via het contactformulier


Ervaringen van cursisten

*****

Hele fijne begeleiding en moderatie van Maudy. Ieders inbreng werd respectvol benaderd. Ik vind haar erg goed in de kern van ieders mening op een neutrale manier naar voren te brengen. 

*****

Goede voorbereiding van de docent. Weet een groep heel goed te leiden, samen te vatten, verduidelijken en een veilige sfeer te creëeren. Heeft oog voor elke deelnemer. Heel knap!

*****

Een natuurtalent met veel aandacht en tact naar de verschillende deelnemers. Interactieve colleges zijn niet eenvoudig, maar deze docent is daar een meester in. Betrokken en toch ook goed gesprekken leiden.

*****

Maudy is een fantastische docent. Intelligent, grappig en heel benaderbaar. Ze kan goed de kern formuleren uit wat de deelnemers meegeven in de gesprekken en communiceert respectvol.

*****

Maudy is een zeer betrokken en kundig docent, maar bovenal een meester in discussie leiden. Zonder meer een plezierig en warm mens.

*****